Green Key logo
Vi er stolte af vores Green Key-mærke
Green Key-mærket er turismens internationale miljømærke. Det gives til turistvirksomheder, som gør en ekstra indsats for bæredygtighed, miljø og virksomhedens sociale ansvar. Kravene omfatter alt lige fra energi, rengøring, økologi til information og diversitet, som løbende skal dokumenteres og kontrolleres. Vi bestræber os på at alle vores parker er Green Key-mærket. Så vi har en ekstern uafhængig organisation til at bekræfte, at vi holder hvad vi lover.