Juridiske forpligtelser

Følgende oplysninger er en del af de generelle betingelser for Landal GreenParks.

Fortrydelsesret
Landal GreenParks påpeger, at de reserveringer, du foretager, er juridisk bindende.

Artikel 2 – Bookinger
2.1 Landal GreenParks behandler kun reserveringer fra personer, der er 18 år eller derover. Reserveringer lavet af personer, der er yngre end denne alder, er derfor ikke gyldige.
2.2 Landal GreenParks forbeholder sig ret til uden begrundelse at afvise afvigende reserveringer, især grupper, eller at stille krav om særlige betingelser herfor.
2.3 Hvis Landal GreenParks behandler din reservering, vil Landal GreenParks også sende dig en bekræftelsesfaktura senest 14 dage efter modtagelse af reserveringen. Disse bør kontrolleres for rigtighed umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle urigtigheder skal straks meddeles Landal GreenParks.
2.4 Hvis du ikke senest 14 dage efter reserveringen er i besiddelse af en bekræftelse/faktura, skal du straks kontakte reserveringsafdelingen, i mangel af en sådan kontakt der ikke kan gøres krav på reserveringen.
2.5 Der indgås en aftale mellem dig og Landal GreenParks i det øjeblik Landal GreenParks over for dig har bekræftet reserveringen.
2.6 Aftalen vedrører leje af indkvartering og/eller campingplads og/eller andre faciliteter til rekreativ brug, som efter sin art er af kort varighed.

Artikel 5 – Priser
5.3 Alle priser er, i det omfang det er relevant, inklusive moms, medmindre andet er angivet.

Artikel 6 Ekstra omkostninger
6.1 Udover lejeprisen er du/lejer også forpligtet til at betale reserverings- og håndteringsomkostninger, sengelinned og turistskat.
6.2 Turistskatteafgiften fastsættes af den pågældende kommune, hvor pladsen ligger. Du/lejeren skal til enhver tid betale den turistskat til Landal GreenParks, der af den pågældende kommune er fastsat og gældende.
6.3 Ved bookinger i parker i Danmark betaler lejeren også omkostninger til energiforsyning. Omkostningerne til brugen af denne energiforsyning (vand, gas, elektricitet) afregnes på grundlag af det faktiske forbrug i forbindelse med opholdet. Forbruget måles automatisk (digitalt). Ved afslutningen af opholdet skal der afregnes omkostningerne til parken i danske kroner på grundlag af de priser, der er fastsat af Landal GreenParks. Disse satser kan findes på Landal GreenParks hjemmeside og kan ændres fra tid til anden. Landal GreenParks er berettiget til at afregne forbruget på grundlag af de automatiske måleraflæsninger. Tilbagevisning er dog mulig.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Ved reservering skal der betales et depositum på 20% af den samlede pris. Ved reservering for en campingplads skal et depositum på 50% af den samlede pris betales.
7.2 Det resterende beløb af lejeprisen skal være modtaget af Landal GreenParks senest 30 dage før dagen for opholdet hos Landal GreenParks som anført i reserveringsbekræftelsen.
7.3 I modsætning til ovenstående skal den samlede pris betales ved reservering inden for 30 dage før opholdets start. Hvis det ved ankomsten til parken fremgår, at beløbet endnu ikke er (fuldt) krediteret Landal GreenParks bankkonto, skal du betale (resten af) beløbet på stedet. I mangel af betaling i overensstemmelse med ovenstående kan Landal GreenParks nægte dig ret til brug af indkvarteringen og/eller campingpladsen og/eller en hvilken som helst anden facilitet. Hvis det senere fremgår, at du har modtaget en betalingsordre, men beløbet ved ankomsten endnu ikke er krediteret Landal GreenParks bankkonto, vil skal der ske tilbagebetaling af det for meget betalte.
7.4 I tilfælde af for sent betalte beløb, der faktureres til dig, anses det straks som misligholdelse efter betalingsperiodens udløb. Hvis der ikke er foretaget (rettidig) betaling, har Landal GreenParks ret til at opsige (annullere) aftalen. Du er ansvarlig for enhver skade, som Landal GreenParks lider eller vil lide som følge heraf, herunder alle omkostninger, som Landal GreenParks har haft i forbindelse med din reservation og afbestilling. Landal GreenParks er berettiget til at opkræve afbestillingsomkostninger pr. feriebolig. I så fald finder bestemmelserne i paragraf 14 anvendelse.
7.5 Landal GreenParks er altid berettiget til at afregne krav mod dig uanset hvilken størrelse med de beløb, som du har indbetalt uanset størrelse