Juridiske forpligtelser

Følgende oplysninger er en del af de generelle betingelser for Landal GreenParks.

Fortrydelsesret
Landal GreenParks påpeger, at de reserveringer, du foretager, er juridisk bindende.

Artikel 2 – Bookinger
2.1 Landal GreenParks må kun behandle bookinger/reservationer foretaget af personer over 18 år. Bookinger/reservationer foretaget af personer under 18 år anses for at være ugyldige.
2.2 Landal GreenParks forbeholder sig retten til til enhver tid uden begrundelse at afvise (eller sætte særlige betingelser) at behandle ikke-standard bookinger, særligt fra grupper.
2.3 Skal Landal GreenParks behandle din booking, sender Landal GreenParks dig en bekræftelse, som også vil være din faktura, senest 14 dage efter bookingen er blevet foretaget. Du bedes kontrollere fakturaens rigtighed, lige så snart du modtager den, og underrette Landal GreenParks i tilfælde af eventuelle fejl.
2.4 Hvis du ikke har modtaget din bekræftelse/faktura senest 14 dage efter bookingen, bør du straks kontakte booking kontoret; vi accepterer ingen klager vedrørende bookingen, hvis du ikke har gjort dette.
2.5 Der eksisterer en aftale mellem dig og Landal GreenParks fra det øjeblik, Landal GreenParks har bekræftet din reservation.
2.6 Denne aftale vedrører leje af feriebolig og/eller campingplads og/eller andre faciliteter til fritidsbrug, som i sagens natur er kortsigtede.

Artikel 5 – Priser
5.3 Alle priser er, i det omfang det er relevant, inklusive moms, medmindre andet er angivet.

Artikel 6 Ekstra omkostninger
6.1 Udover lejeprisen er du/lejer også forpligtet til at betale reserverings- og håndteringsomkostninger, sengelinned og turistskat.
6.2 Turistskatteafgiften fastsættes af den pågældende kommune, hvor pladsen ligger. Du/lejeren skal til enhver tid betale den turistskat til Landal GreenParks, der af den pågældende kommune er fastsat og gældende.
6.3 Ved bookinger i parker i Danmark betaler lejeren også omkostninger til energiforsyning. Omkostningerne til brugen af denne energiforsyning (vand, elektricitet og varme) afregnes på grundlag af det faktiske forbrug i forbindelse med opholdet eller en sæsonsats. Ved afslutningen af opholdet skal der afregnes omkostningerne til parken i danske kroner på grundlag af de priser, der er fastsat af Landal GreenParks. Disse satser kan findes på Landal GreenParks hjemmeside og der tages forbehold for ændringer. Landal GreenParks er berettiget til at afregne forbruget på grundlag af de automatiske måleraflæsninger eller sæsonsatsen.

Artikel 7 – Betaling
7.1 Der skal betales en forudbetaling på 20%, når du foretager en reservation, som forhøjes med eventuelle omkostninger, der opkræves, og sikringspræmier. Betaling af det ovennævnte beløb skal ske senest 14 dage efter, Landal GreenParks har sendt dig din booking bekræftelse/faktura. For så vidt angår campingpladser skal 50% af beløbet betales, senest 14 dage efter du har modtaget din bekræftelse/faktura.
7.2 Landal GreenParks skal som angivet i booking bekræftelsen modtage det resterende beløb af lejen senest 30 dage før starten af dit ophold hos Landal GreenParks.
7.3 I tilfælde af booking mindre end 30 dage før starten af dit ophold skal hele booking beløbet plus de omkostninger, der er nævnt i 7.1 i 7.2, betales med det samme. Hvis dette beløb ikke er blevet krediteret (til fulde) på Landal Greenparks bankkonto, på det tidspunkt du ankommer til parken, er du forpligtet til at betale (resten af) booking beløbet på stedet. Hvis du undlader at betale i overensstemmelse med ovenstående specifikationer, kan Landal GreenParks nægte dig brugen af ferieboliger og/eller campingpladser og/eller andre faciliteter. Skulle det senere vise sig, at du faktisk har betalt for dit ophold, men at beløbet blot ikke er blevet registreret på Landal GreenParks bankkonto på tidspunktet for din ankomst, vil det overskydende beløb blive tilbagebetalt bagud.
7.4 Skulle det fakturerede beløb ikke være blevet betalt med det samme, skal du efter at betalingsperioden er udløbet, straks gennemføre betalingen. I et sådan tilfælde tilbyder Landal GreenParks dig muligheden for at betale det skyldige beløb inden for 7 dage. Hvis betalingen stadig ikke er sket inden for 7 dage, er Landal GreenParks berettiget til at opsige (annullere) aftalen, og du holdes ansvarlig for eventuelle skader, som er opstået eller opstår på vegne af Landal GreenParks i forbindelse med din booking og annullering af denne. Landal GreenParks har under alle omstændigheder ret til at fakturere et afbestillingsgebyr for hver enkelt feriebolig. I så fald finder bestemmelserne i artikel 14 anvendelse.
7.5 Landal GreenParks har til alle tider og på alle måder ret til at modregne eventuelle tilgodehavender hos dig mod eventuelle beløb, du skal betale fra en hvilken som helst konto.