Har du en klage?

Klageprocedure
Har du ikke været helt tilfreds med Landal GreenParks service og indsats i forbindelse med din ferie? I dette tilfælde kan du vælge at indgive en klage. For at give dig den bedste mulige service, beder vi dig følge denne klageprocedure.
Trin 1
Enhver klage bør i første omgang indgives direkte til personalet på den park, hvor du opholder dig, så Landal GreenParks har mulighed for lokalt at tage sig af klagen.
Trin 2
Skulle du føle, at en klage trods parkpersonalets omhyggelige bestræbelser ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, kan du sende en skriftlig klage på mail til info@landal.dk, senest 30 dage efter du har forladt vores park.

I klagen skal du informere om dit reservationsnummer, navn, adresse, datoerne for dit ophold, navnet på parken og nummeret på din feriebolig. Klagen vil derefter blive omhyggeligt behandlet.
Trin 3
Skulle dette heller ikke føre til en tilfredsstillende løsning, kan du efter din afrejse fra parken indsende din klage til forbrugerklagenævnet:
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
naevneneshus.dk