Generelle betingelser

Landal GreenParks hjemmeside må udelukkende bruges til personlig og ikke kommerciel brug. Det betyder, at enhver anden brug af siden er forbudt, medmindre du har indhentet udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Landal GreenParks.

Landal GreenParks forbeholder sig retten til at ændre indholdet af hjemmesiden eller fjerne dele af disse uden at skulle underrette herom.

Alle rettigheder er forbeholdt:
Landal Formidling ApS
Gl. Kærvej 15, 6800 Varde
70 23 20 30

CVR Landal GreenParks: 28842392
Hent de generelle betingelser som pdf

1. ANVENDELSE

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, reserveringer og aftaler vedrørende udlejning af ferieboliger formidlet af Landal Formidling ApS (”Landal Formidling”) via Landal.dk eller vores danske Contact Center.
1.2 Disse generelle vilkår og betingelser regulerer alene aftalen om udlejning af ferieboligen. Lejer har pligt til at orientere sig om eventuelle tillægsydelser på bookingbekræftelsen. Når du tilkøber andre ydelser, så som f.eks. sengelinned eller komfortpakken er der tale om en aftale indgået mellem dig og selskabet der udbyder de tilkøbte ydelser på parken og sådanne ydelser er således ikke omfattet af disse generelle vilkår og betingelser, der alene regulerer aftalen med Landal Formidling ApS.
1.3 I disse generelle vilkår og betingelser henviser udtrykket ”lejer” og ”dig” til den person der indgår aftale med Landal Formidling vedrørende leje af feriebolig.
1.4 Aftaler, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, er kun gyldige, hvis de foreligger skriftligt.

2. RESERVERINGER

2.1 Landal GreenParks behandler kun reserveringer fra personer, der er myndige, dvs. over 18 år. Reserveringer lavet af personer, der ikke er myndige, er derfor ikke gyldige.
2.1.1 Reservation af ferieboliger på vores danske parker arrangeres af Landal Formidling ApS – en virksomhed der fungerer som mellemled mellem dig og boligejeren. Alle andre tilbudte services under dit ophold på de danske ferieparker arrangeres af den relevante Landal driftsenhed.
2.2 Landal GreenParks forbeholder sig ret til uden begrundelse at afvise afvigende reserveringer, især grupper, eller at stille krav om særlige betingelser herfor.
2.3 Hvis Landal GreenParks behandler din reservering vil Landal GreenParks også sende dig en bekræftelsesfaktura senest 14 dage efter modtagelsen af reserveringen. Denne bør kontrolleres for fejl umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle fejl bedes straks meddelt til Landal GreenParks.
2.4 Hvis du ikke senest 14 dage efter reserveringen har modtaget en bekræftelsesfaktura, bedes du straks kontakte vores Contact Center, ellers mister du kravet på reserveringen.
2.5 Der indgås en aftale mellem dig og Landal GreenParks i det øjeblik du har modtaget en bekræftelse fra Landal GreenParks, se punkt 2.3.
2.6 Landal GreenParks fremsender korrespondance om reserveringer digitalt, medmindre det viser sig umuligt.
2.7Ved reservering bekræfter du samtidigt at Landal Formidling må sende dig oplysninger om dit ophold.
2.8Aftalen vedrører leje af ferieboligen, i den periode, der er nævnt i bekræftelsen.
2.9Hvis lejeren bevidst opgiver forkerte, ufuldstændige eller ukorrekte personlige oplysninger, har Landal Formidling ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. I sådanne tilfælde vil der ikke blive refunderet leje eller dele heraf.

3. FORTRYDELSESRET OG ÆNDRINGER I AFTALEN

3.1. Landal GreenParks påpeger, at reserveringer er juridisk bindende. Fortrydelsesretten (refleksionsperiode) på 14 dage gælder ikke for aftaler, der indgås med Landal GreenParks. Derimod er der altid mulighed for opsigelse af aftalen jf. afsnit 4.
3.2 Hvis du efter aftalens indgåelse ønsker at lave ændringer i aftalen, er Landal Formidling ikke forpligtet til at acceptere sådanne ændringer. Det er op til Landal Formidling at afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang disse ændringer kan accepteres. Landal Formidling kan opkræve dig for eventuelle omkostninger og prisforskel i forbindelse med ændringen. Den samlede pris vil forblive det samme eller højere.
3.3 Ændringer af ankomstdato og/eller beliggenhed er ikke tilladt senere end 28 dage før ankomst. Ved ændringer senere end 28 dage før ankomst gælder reglerne for afbestillingsbetingelserne som er nærmere beskrevet i punkt 4.
3.4 I det tilfælde, at der efter aftalens indgåelse af leje af mere end én feriebolig, ønskes en reducering i antallet af ferieboliger, gælder afbestillingsbetingelserne som beskrevet i punkt 4.

4. AFBESTILLINGSOMKOSTNINGER og AFBESTILLINGSSIKRING

4.1 Såfremt en reservering afbestilles mindre end 14 dage efter reserveringen blev foretaget, opkræves der ingen afbestillingsgebyr, medmindre der er mindre end 28 dage til ankomst.
4.2 Der pålægges et afbestillingsgebyr såfremt der afbestilles en reservering senere end 14 dage efter reserveringen blev foretaget eller hvis ankomsten er mindre end 28 dage efter reserveringsdatoen. Afbestillingsgebyret udgør 30% af den samlede pris såfremt du afbestiller mere end 28 dage før ankomsten. Ved afbestilling på eller efter den 28. dag før ankomst udgør afbestillingsgebyret den samlede pris. Hvis du ikke er ankommet inden for 24 timer efter den aftalte ankomstdato uden at give besked, betragtes dette som en afbestilling. I så fald skal hele det samlede beløb for opholdet betales.
4.3. Du kan tegne en afbestillingssikring, når du foretager en reservation. Dette gør det muligt at annullere reservationen pga. akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som rammer lejer, ægtefælle, børn, forældre eller søskende. Begrundelsen skal kunne dokumenteres ved lægeattest (egenbetaling), som skal være Landal Formidling i hænde senest 7 dage efter annulleringen. Prisen for afbestillingssikringen afhænger af opholdslængden.

5. HÆFTELSE

5.1 Det er ikke tilladt lejer og andre brugere at overdrage ferieboligen til andre end de personer, der er nævnt i aftalen, medmindre andet er aftalt med Landal GreenParks.
5.2 Hvis lejer og Landal GreenParks aftaler, at lejer og/eller en eller flere brugere skal udskiftes forbliver lejer solidarisk ansvarlig overfor Landal GreenParks, hvad angår den resterende del af lejen, ændringsomkostningerne (se punkt 3.2) og eventuelle ekstraomkostninger som følge af udskiftningen og eventuelle afbestillingsomkostninger.

6. PRISER

6.1 Lejer skal betale Landal GreenParks den aftalte lejepris, som angivet i bekræftelsen og fakturaen for reserveringen.
6.2 Der kan ikke længere gøres brug af rabatter og/eller særlige tilbud, hvis bekræftelsen af reserveringen/fakturaen er sendt af Landal GreenParks.
6.3 Alle priser er, hvor relevant, inklusive moms.
6.4 Landal GreenParks har ret til at gennemføre og afregne prisstigninger, som Landal GreenParks ikke selv har nogen indflydelse på. Dette kan være tilpasninger af lovbestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, moms, turistskat, forsikringsskat.

7. RABATBETINGELSER

7.1. I nogle perioder er der tilbud eller rabat på ophold i bestemte perioder, eller bestemte ferieboliger. Rabatten vil altid være synlig ved reservering, mens rabat- eller tilbudsbetingelser altid vil være tilgængelige på den side, hvorigennem tilbuddet kan købes.
7.2 Det er ikke muligt at kombinere flere rabatter.

8. EKSTRA OMKOSTNINGER

8.1 Udover lejeprisen er lejer også forpligtet til at betale reserverings- og håndteringsomkostninger, leje af sengelinned og eventuel turistskat.
8.2 Turistafgiften fastsættes af den pågældende kommune, hvor indkvarteringen er beliggende. Lejeren skal til enhver tid betale den turistskat til Landal GreenParks, der af den pågældende kommune er fastsat og gældende.
8.3 Ved bookinger i parker i Danmark betaler lejeren også omkostninger til energiforsyning, dvs. vand, elektricitet og varme. Omkostningerne afregnes på grundlag af det faktiske forbrug i forbindelse med opholdet, eller en sæsonsats. Ved afslutningen af opholdet skal der afregnes omkostninger til parken i danske kroner på grundlag af de priser, der er fastsat af Landal GreenParks. Disse satser kan findes på Landal GreenParks hjemmeside

9. BETALING OG BETALINGSMULIGHEDER

9.1 Et depositum på 20% af den samlede pris skal betales senest 14 dage efter reservering.
9.2 Det resterende beløb af den samlede pris skal være modtaget af Landal GreenParks senest 30 dage før dagen for opholdet hos Landal GreenParks som anført i reserveringsbekræftelsen.
9.3 Ved reserveringer foretaget mindst 15 dage og højst 30 dage før opholdets start skal den samlede pris betales seneste 14 dage efter reservering. Ved reserveringer foretaget 14 dage eller mindre før opholdets start skal den samlede pris betales straks ved reservering. Hvis det ved ankomsten til indkvarteringsstedet fremgår, at beløbet endnu ikke er fuldt krediteret Landal Formidlings bankkonto, skal du betale det resterende beløb på stedet. Ved manglende betaling, kan Landal Formidling, i overensstemmelse med ovenstående, nægte dig ret til brug af ferieboligen. Hvis det senere fremgår at du har et tilgodehavende, men beløbet ved ankomst ikke er blevet krediteret dig fra Landal Formidling bankkonto, vil der ske en tilbagebetaling af det for meget betalte.
9.4 I tilfælde af overskridelse af betalingsfristen fremsendes en betalingspåmindelse med mulighed for at betale det skyldige beløb. Ved fortsat misligholdelse af betaling, forbeholder Landal Formidling sig retten til at opsige aftalen uden yderligere varsel. Landal Formidling er berettiget til at opkræve afbestillingsomkostninger pr. feriebolig som beskrevet i § 4.
9.5 Landal Formidling har altid ret til at afregne krav mod dig uanset hvilken størrelse med de beløb, som du allerede har indbetalt, uanset størrelse på beløbet.
9.6 Hos Landal GreenParks kan du betale på følgende måder og der tages ikke gebyr for betalingsmulighederne:
  • Betalingskort – Dankort, Visa, MasterCard, American Express og Forbrugsforeningens kort (skal bruges i bookingøjeblikket)
  • Mobilepay
  • Bankoverførsel – Danske Bank reg. nr. 3100 konto nr. 3100343029. Husk at oplyse reservationsnummer ved denne betalingsmulighed. (Ved bankoverførsel er du ikke dækket af indsigelsesordningen.)
Læs mere om de enkelte betalingsmuligheder her

10. ANKOMST OG AFREJSE

10.1 Den lejede indkvartering kan benyttes fra kl. 15.00 på ankomstdagen. På afrejsedagen skal indkvarteringen være forladt senest kl. 10.30. Dog gælder det for parker i Danmark at indkvarteringen skal være forladt senest kl. 10.00 på afrejsedagen, medmindre der tilkøbes sen checkout, som er kl. 13. 
10.2 Hvis brugen af indkvarteringen slutter tidligere end den på bekræftelsen anførte afrejsedato, er lejer ikke berettiget til refusion af lejeprisen og/eller omkostninger fra Landal GreenParks. Dette gælder dog ikke, hvis du har tegnet en afbestillingssikring, jf. afsnit 4.3.

11. REGLEMENTER

11.1 Alle gæster skal overholde de regler, der er fastsat af Landal GreenParks for bl.a. parkernes faciliteter. Disse reglementer kan rekvireres i receptionen ved ankomsten.
11.2 I overensstemmelse med lokale regler er man forpligtet til at legitimere sig ved check-in. Hvis gæsterne ikke kan forevise legitimation, kan Landal GreenParks beslutte ikke at indkvartere gæsterne.
11.3 Hver indkvartering må kun bebos af det maksimale antal personer, der er anført på Landal GreenParks hjemmeside for den pågældende bolig.
11.4 Landal GreenParks forbeholder sig retten til at foretage ændringer af parken/boligen og åbningstider for parkens faciliteter. I tilfælde af ændringer, der vil have indflydelse på dit ophold, vil du blive kontaktet af Landal GreenParks og derved få mulighed for at ombooke eller modtage en godtgørelse. For at sørge for den nødvendige vedligeholdelse skal du uden ret til kompensation tillade arbejde udført på din indkvartering eller andre faciliteter under dit ophold.
11.5 Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at stille telte op ved indkvarteringen.
11.6 Lejeren skal aflevere indkvarteringen i rengjort og ryddelig stand. Lad ikke snavset opvask stå, køkken og køleskab gøres rene, affaldspose smides i containeren og sengelinned aftages og lægges i gangen.
11.7 Ved overtrædelse af reglerne i disse generelle vilkår og betingelser, parkreglement, svømmebadsreglement og/eller manglende overholdelse af anvisninger fra personalet, har Landal GreenParks ret til at bortvise den/de pågældende personer fra parken med det samme uden ret til tilbagebetaling af hele eller dele af lejen.
11.8 Hvis parkens management har formodning om at der i en indkvartering foregår handlinger i strid med loven, den offentlige orden eller god skik, er parkens management bemyndiget til at skaffe sig adgang til indkvarteringen.

12. HUSDYR

12.1 Afhængigt af indkvarteringen tillader Landal GreenParks at der medbringes et eller maksimalt to kæledyr. Ønsker du at medbringe kæledyr skal dette altid oplyses ved booking af indkvarteringen. Landal GreenParks opkræver et tillæg for kæledyr som bliver pålagt opholdsprisen. Landal GreenParks forbeholder sig retten til at nægte kæledyr adgang til parken, uden yderligere begrundelse.
12.2 Kæledyr har ikke adgang til vandfaciliteter, svømmebade, restauranter, indendørs faciliteter og andre offentlige faciliteter i parken, med mindre andet er angivet på stedet. Kæledyr skal holdes i snor udenfor indkvarteringen. Anvisninger på stedet skal følges. Kæledyr må ikke være til ulejlighed for andre gæster.
12.3 Det anbefales at tage egen hundeseng med. Det er obligatorisk at hunde/katte er behandlet for lopper.
12.4 Mindre husdyr i bur er gratis men skal altid oplyses ved reserveringen.
12.5 Det er ikke tilladt for besøgende at medbringe kæledyr.
12.6 For transport af kæledyr til lande inden for EU gælder det, at de skal være i besiddelse af et pas i henhold til den europæiske lov herom. Dyrene skal være vaccineret mod rabies og identifikation ved hjælp af chip eller tatovering er obligatorisk. Du er selv ansvarlig for at have de korrekte rejsedokumenter, der er påkrævet til din destination.

13. BRUG AF INDKVARTERINGENS INVENTAR

13.1 Lejeren inklusiv ledsagere er i fællesskab ansvarlige for orden i og omkring den lejede indkvartering og generelt ved brug af faciliteter og udstyr i parken.
13.2 Lejeren inklusiv ledsagere er i fællesskab ansvarlige for skader, der under opholdet påføres inventar eller faciliteter. Eventuelle skader skal straks anmeldes til Landal GreenParks og betales med det samme, med mindre lejeren kan godtgøre at skaden ikke er forårsaget af lejeren selv eller ledsagere i dennes selskab.

14. INTERNETBRUG

14.1 Landal GreenParks tilbyder ved langt de fleste indkvarteringer mulighed for adgang til internettet via wifi-netværk eller via kabel.
14.2 Lejeren er ansvarlig for korrekt brug af internettet samt den nødvendige hardware/software, konfiguration samt sikkerhedsforanstaltninger for udstyr og styresystemer.
14.3 Landal GreenParks er ikke ansvarlige for skader, der er følge af brugen af internettet eller som følge af fejl på netværket.
14.4 Lejeren inklusiv ledsagere er forpligtet til at opføre sig ansvarligt og overholde de lovbestemte regler for brug af internettet. Lejeren inklusive ledsagere skal afholde sig fra adfærd, hvor andre internetbrugere bliver generet, eller hvor der påføres Landal GreenParks skader i ordets bredeste forstand. Lejeren inklusive ledsagere skal afholde sig fra at besøge internetsider, der har ulovlig karakter eller som ikke er i overensstemmelse med Landal GreenParks omdømme som udbyder af indkvartering.
14.5 Ved konstatering af eller formodning om gener fra tredjepart og/eller internetmisbrug, har Landal GreenParks ret til at blokere internetadgangen uden yderligere varsel.
14.6 Lejeren friholder Landal GreenParks mod krav fra tredjeparter for erstatning for skader som disse kunne forsøge at inddrive, for så vidt dette krav er baseret på internetbrug foretaget af lejeren eller en ledsager.

15. DEPOSITUM

15.1 Landal GreenParks kan eventuelt opkræve et depositum i starten af opholdet, hvis omstændighederne giver anledning til det (f.eks. ved grupper). Depositummet udgør kr. 500,- pr indkvartering.
15.2 Depositummet tjener til dækning af skade og/eller omkostninger der kan påføres Landal GreenParks, i tilfælde af at misligholdelse af forpligtelser fra lejerens inklusive ledsageres side.
15.3 I tilfælde af at et depositum ikke er betalt med det samme, er Landal GreenParks berettiget til at nægte lejer inklusive ledsagere adgang til og brug af indkvarteringen.
15.4 Hvis lejeren forbliver i restance med depositummet, er Landal GreenParks også berettiget til at annullere reserveringen med øjeblikkelig virkning.
15.5 Depositum eller en eventuel restance vil blive refunderet til lejer efter afregning af eventuelle skader på inventar/indkvartering og/eller andre omkostninger. Eventuelle yderligere krav på godtgørelse vil ikke blive annulleret af denne refusion.
15.6 I Danmark afregnes refusion altid i danske kroner. Landal GreenParks kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle negative valutaforskelle.

16. FORUDRESERVERING

16.1 Det er muligt at foretage en reservering for en periode hvor opholdspriserne endnu ikke er offentliggjort. I dette tilfælde betales et depositum på kr. 224,- pr. indkvartering ved forhåndsreserveringen.
Det forud indbetalte beløb modregnes i den endelige afregning. Hvis en foreløbig reservering ikke omsættes til en endelig reservering, refunderes det forud indbetalte beløb.

17. FORCE MAJEURE OG ÆNDRINGER

17.1 I tilfælde af at Landal GreenParks midlertidigt ikke er i stand til at gennemføre aftalen helt eller delvist på grund af force majeure, kan Landal GreenParks sende et ændringsforslag til f.eks. anden indkvartering/anden periode. Dette forslag skal sendes senest 14 dage efter at Landal GreenParks er blevet opmærksom på, at det aftale ophold ikke kan gennemføres.
17.2 Force majeure eksisterer hvis aftalen ikke kan gennemføres helt eller delvist på grund af omstændigheder udenfor Landal GreenParks’ kontrol, herunder krigsfare, blokader, brand eller oversvømmelser.
17.3 Du er berettiget til at afvise ændringsforslaget. Hvis du afviser ændringsforslaget, skal du oplyse det inden for 14 dage efter modtagelsen af ændringsforslaget. I dette tilfælde har Landal GreenParks ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Du har derefter ret til fritagelse og/eller tilbagebetaling af den allerede betalte del af lejen. Landal GreenParks vil da ikke være forpligtet til at betale erstatning for eventuelle skader.

18. ANSVAR

18.1 Landal GreenParks påtager sig intet ansvar for tyveri, herunder tyveri fra indkvarteringen og faciliteternes skabe. Landal GreenParks har heller ikke ansvar for tab eller skade på ejendom eller personer som følge af ophold i en af vores parker, ved indkvartering eller ved brug af stedets faciliteter, med mindre der er tale om grov uagtsomhed fra Landal GreenParks side eller fra en af parkens medarbejdere.
18.2 Landal GreenParks er ikke ansvarlig for fejl ved services eller mangler ved ydet service fra tredjepart.
18.3 Lejer er ansvarlig for alt tab og/eller skader der opstår ved brug af lejet indkvartering eller andre ejendomme tilhørende Landal GreenParks, uanset om dette er en følge af handlinger eller udeladelser lavet af dig selv eller tredjepart der er i parken med din tilladelse.
18.4 Du friholder Landal GreenParks fra alle krav vedrørende skade på tredjepart, der er resultatet af handlinger eller udeladelser lavet af dig selv, andre brugere eller trejdepart, der er i parken med din tilladelse.
18.5 Ved ukorrekt brug af faciliteter eller hvis indkvartering ikke efterlades korrekt (herunder, men ikke begrænset til overdreven tilsnavsning), kan det betyde ekstra omkostninger i forbindelse med opholdet, som skal betales udover den aftalte leje.

19. REKLAMATIONSRET OG KLAGEPROCEDURE

19.1 Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret. Men er du ikke tilfreds med ydelsen, har du naturligvis ret til at klage.
19.2 Enhver klage bør i første omgang indgives direkte til personalet på den park, hvor du opholder dig, så Landal GreenParks har mulighed for lokalt at tage sig af klagen. Skulle du føle, at en klage trods parkpersonalets omhyggelige bestræbelser ikke er blevet behandlet tilfredsstillende, kan du sende en skriftlig klage på mail til info@landal.dk, senest 30 dage efter du har forladt vores park. I klagen skal du informere om dit reservationsnummer, navn, adresse, datoerne for dit ophold, navnet på parken og nummeret på din feriebolig. Klagen vil derefter blive omhyggeligt behandlet.
Klager behandles inden for 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage har brug for længere behandlingstid, vil du modtage et svar inden for fristen på 14 dage, der bekræfter modtagelsen og angiver, hvornår du kan forvente et mere detaljeret svar.
Skulle dette heller ikke føre til en tilfredsstillende løsning, kan du efter din afrejse fra parken indsende din klage til forbrugerklagenævnet: Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr

20. REJSEDOKUMENTER

20.1 Du er selv ansvarlig for at have de gyldige rejsedokumenter, der er påkrævet til din destination.
Landal GreenParks påtager sig intet ansvar for de følger, der opstår af ikke at være i besiddelse af de korrekte rejsedokumenter.

21. DATABESKYTTELSE

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige Landal Formidling ApS CVR nr. 28842392 Gl. Kærvej 15, 6800 Varde. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: info@landal.dk
21.1 Landal Formidling behandler de persondata, du har afgivet i forbindelse med din booking (navn, adresse, telefonnr., email adresse), fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din booking, og dermed opfylde lejeaftalen samt for at overholde retlige forpligtelser, som påhviler Landal Formidling.
21.2 Landal Formidling behandler de persondata, du afgiver i forbindelse med din booking, også fordi vi gerne vil tage kontakt til dig med gode tilbud, med mindre du i forbindelse med bookingen framelder dette.. Denne behandling af dine persondata bliver foretaget på basis af vores interesse i at opretholde kontakt med dig, i håb om, at du booker en feriebolig igennem os i fremtiden. Du kan derfor forvente, at vi kontakter dig løbende med tilbud. Du har ret til at anmode Landal Formidling om at indstille udsendelse af markedsføringsmateriale til dig ved henvendelse til info@landal.dk eller ved at framelde direkte i vores nyhedsmails.
21.3 Landal Formidling bruger nogle persondata til statistiske formål og for at optimere service til dig. Disse behandlinger er foretaget på basis af Landal Formidlings interesse i at målrette markedsføring og yde den bedst mulige service. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.
21.4 Landal Formidling videregiver, i et nødvendigt omfang, relevante personoplysninger til andre selskaber i Landal koncernen, samarbejdspartnere som for eksempel kreditkortfirmaer og forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder med henblik på at kunne gennemføre udlejning, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. Vi samarbejder med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål. Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
21.5 Landal Formidling overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS, hvor vi har sikret passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, enten fordi Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende land, eller via det såkaldte ”Privacy Shield” program eller standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. Du kan få nærmere information herom ved henvendelse til info@landal.dk.
21.6 Landal Formidling opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de data, Landal Formidling har registreret, til at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode Landal Formidling om at begrænse behandling af dine persondata. Du kan skrive til os på info@landal.dk
21.7 Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.

Disse generelle betingelser er senest opdateret marts 2020. Med disse vilkår og betingelser ugyldiggøres alle tidligere publikationer.