Persondatapolitik hos Landal GreenParks

En feriebooking hos Landal GreenParks indeholder helt naturligt nogle personlige oplysninger. Disse oplysninger er med til at sikre, at vi kan yde den bedste service til alle vores gæster.

Det er Landal GreenParks målsætning at beskytte og behandle dine personoplysninger med den største omhu.

Nedenstående persondatapolitik er et uddrag af Landal GreenParks generelle betingelser.

21. DATABESKYTTELSE

I forhold til databeskyttelseslovgivningen er den dataansvarlige Landal Formidling ApS CVR nr. 28842392 Gl. Kærvej 15, 6800 Varde. Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: info@landal.dk
21.1 Landal Formidling behandler de persondata, du har afgivet i forbindelse med din booking, fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din booking, og dermed opfylde lejeaftalen samt for at overholde retlige forpligtelser, som påhviler Landal Formidling.
21.2 Landal Formidling behandler de persondata, du afgiver i forbindelse med din booking, også fordi vi gerne vil tage kontakt til dig med gode tilbud. Denne behandling af dine persondata bliver foretaget på basis af vores interesse i at opretholde kontakt med dig, i håb om, at du booker en feriebolig igennem os i fremtiden. Du kan derfor forvente, at vi kontakter dig løbende med tilbud. Du har ret til at anmode Landal Formidling om at indstille udsendelse af markedsføringsmateriale til dig ved henvendelse til info@landal.dk
21.3 Landal Formidling bruger nogle persondata til statistiske formål og for at optimere service til dig. Disse behandlinger er foretaget på basis af Landal Formidlings interesse i at målrette markedsføring og yde den bedst mulige service. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til disse formål.
21.4 Landal Formidling videregiver, i et nødvendigt omfang, relevante personoplysninger til andre selskaber i Landal koncernen, samarbejdspartnere som for eksempel kreditkortfirmaer og forsikringsselskaber samt offentlige myndigheder med henblik på at kunne gennemføre udlejning, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning.
21.5 Landal Formidling overfører kun persondata til lande uden for EU/EØS, hvor vi har sikret passende garantier for et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, enten fordi Kommissionen har truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet i det pågældende land, eller via det såkaldte ”Privacy Shield” program eller standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen. Du kan få nærmere information herom ved henvendelse til info@landal.dk.
21.6 Landal Formidling opbevarer kun dine persondata i den periode det er nødvendigt i henhold til de relevante formål eller i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de data, Landal Formidling har registreret, til at få sådanne data ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode Landal Formidling om at begrænse behandling af dine persondata.
21.7 Du har ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden.