Energi og genbrug

Oplad dig selv, familien og din bil på parken

  • Energi
  • Affald
Fra vedvarende energi til affaldsreduktion og genanvendelse
Vi tager vores ansvar alvorligt og gør en indsats for at reducere vores CO2-udledning samt en negativ påvirkning af miljøet. Ved at reducere vores energibehov, generere vores egen energi og skifte fra fossile brændstoffer til vedvarende, bæredygtige energikilder, reducerer vi vores kulstofemissioner.

Vi overvejer også hvordan vi kan undgå indkøb af nye materialer til alt, hvad vi har brug for i vores parker. Vi opfordrer alle medarbejdere til genbrug og at undgå at smide ud. Før vi kasserer noget, overvejer vi altid om det kan bruges til noget andet og det er der kommet kreative projekter ud af. Vi sorterer vores affald og sigter efter 100 % affaldssortering.