Vores ambitioner

Om Landal
Landal har mere end 110 ferieparker fordelt på ni europæiske lande. Alle parker ligger midt i den skønne natur og som gæst, vil man opleve den helt særlige Landal stemning, hvor du altid finder gæstfrihed, kvalitet og et højt serviceniveau. 95% af vores parker er Green Key certificerede og vi tjekker løbende hvilke tiltag, der kan gøre vores ferieparker endnu mere bæredygtige. Vores bæredygtighedsprogram dækker hele organisationen både parkerne og kontorer i alle lande. Der kan dog være afvigelser i hvilke tiltag, der er indført på de enkelte parker på grund af den store diversitet, der er mellem parkerne.
Bæredygtighedsprogram

Bæredygtighedsprogrammet giver yderligere indsigt i vores ambitioner og består af fire fokusområder; biodiversitet, energi, affald, og uddannelse. Med et gennemarbejdet 'Sustainable Action Kit' får vores medarbejdere en række eksempler på bæredygtige tiltag, som kan implementeres på parken og som de selv kan gennemføre.Gennem disse initiativer reducerer vi vores CO2-aftryk, øger biodiversiteten på parkerne og er med til at skabe opmærksomhed om bæredygtighed blandt medarbejdere og gæster.

Green Key
Green Key er turismens internationale miljømærke, som gives til turismevirksomheder, der gør en ekstra indsats for at beskytte miljøet. Green Key udfører uafhængige revisioner på vores ferieparker og certificerer de parker, der opfylder de strenge krav inden for bæredygtighed, miljøbeskyttelse og socialt ansvar. For at vi løbende lever op til de stramme krav har vi på hver park indført et bæredygtighedsteam. De sikrer, at vi altid opfylder Green Key-kravene og udnytter mulighederne for forbedringer. De deler også tips om "best practice" med parkens øvrige medarbejdere. Seks ud af vores syv danske ferieparker er Green Key certificerede.